Go back  
Celiachiamo Eur
Celiachiamo Eur

100% gluten-freeLactose free optionsBakeryPastry shopDelicatessenShop

Celiachiamo Eur

Via Elio Vittorini 49-51
Roma (RM) 00144
Italy

Kind of business:
  • 100% gluten-free
  • Lactose free options
  • Bakery
  • Pastry shop
  • Delicatessen
  • Shop
Celiac Friendly Not set
   
ⓒGlusearch ⓒVivereSenzaGlutine 2019-2023